Marina Pozanco

[Rec]3 Genesis

Directed by Paco Plaza

Prod. Company: Canal+ España, Filmax, Generalitat de Catalunya - Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC)
Ass. Art Director: Marina Pozanco

More Feature Films